REFUNDACJE

Szukasz sposobu na rozwój siebie lub pracowników - skorzystaj z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleń który finansuje szkolenia pokrywając od 80 do 100% kosztów. Firmy mogą skorzystać z dofinansowania szkoleń grupowych. Więcej na kfs.pl.

Chcesz skorzystać z funduszy PARP sprawdź informacje na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl


Propozycja finansowania szkoleń przez Urzędy Pracy, stowarzyszenia i fundacje etc. - skierowana do osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub zmieniające zawód.

Organizowane przez Art Studio kursy zawodowe dają kwalifikacje do wykonywania zawodu. Istnieje możliwość uzyskania środków finansowych na opłacenie zarówno samego kursu jak również dojazdów i noclegów.

Wszystkie wnioski rozpatrywane są indywidualnie.

 

Osoba bezrobotna ubiegająca się o sfinansowanie lub dofinansowanie szkolenia powinna udać się do Urzędu Pracy, do działu szkoleń, w celu zasięgnięcia informacji: 

  • Czy Urząd Pracy posiada środki na finansowanie szkoleń w danym roku?
  • Czy posiadane kwalifikacje (lub ich brak) są podstawą do ubiegania się o skierowanie na kurs, którego celem jest nabycie nowych lub zmiana posiadanych kwalifikacji?
  • Jakie warunki musi spełnić osoba bezrobotna:
    1. znalezienie pracodawcy?
    2. zarejestrowanie własnej działalności?
  • Czy osoba bezrobotna uzyska zwrot kosztów dojazdów i noclegów?